Busvervoer - Permeke

Busvervoer

De school beschikt over een ophaaldienst. Vanaf 4km is het vervoer gratis (als onze school de dichtstbijzijnde school is van het GO!).

Richtlijnen voor leerlingen en ouders:

Dit reglement is door de ouders te ondertekenen bij de inschrijving van hun kind.
 
Leerlingen/ouders moeten wat volgt in acht nemen:

De leerlingen moeten de begeleider en de chauffeur gehoorzamen. Ze blijven tijdens de rit op de plaats zitten die de begeleider aanduidt. Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept worden in de bus.
 
Opdat het vervoer vlot zou verlopen moet de leerling tijdig klaar staan aan de voorgeschreven halte. De leerling is verboden de bus te verlaten op een niet-voorgeschreven halte (wordt schriftelijk toegestaan door de schooldirectie na een schriftelijke vraag van de ouders).
 
De ouders moeten de begeleider verwittigen bij een voorziene afwezigheid. Dit kan steeds op het nummer van Kurt 0478 41 29 49 of Catherine 0484 54 87 85.
 
Het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de begeleider. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid. Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan hen toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus stopt. Deze bepalingen betekent geen vermindering van de bescherming die de leerlingen inzake lichamelijke ongevallen volgens de schoolpolis kunnen genieten. Deze bescherming geldt steeds op de schoolweg; d.w.z. gedurende de tijd die normaal nodig is en op de wegen die normaal gevolgd worden om zich te begeven naar of terug te keren van de school of op vastgestelde verzamelplaats. Kinderen jonger dan 7 jaar moeten terug meegenomen worden naar de school indien de ouders niet aanwezig zijn aan de halte bij de terugrit naar huis.
 
De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de schoolbus aanricht. Boekentassen moeten tijdens de rit steeds onder de bank of in de bagagerekken geborgen worden. Boekentassen moeten steeds aan de hand gedragen worden, dit om andere leerlingen niet te verwonden en het businterieur niet te beschadigen. Bij aankomst aan de school dienen de leerlingen uit te stappen op de hen aangeleerde evacuatiemanier. Wanneer de leerling het schoolbusreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de schoolbus ontzeggen.