Permeke basisschool

Schoolvisie

Basisschool Permeke

Warme school, sterk in vernieuwing!

Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities. Gelijke onderwijskansen en maximale leerwinst voor elke leerling nastreven door een aanpak op maat:
dat is het engagement van ons jong, dynamisch team.

In deze veilige, familiale en vertrouwde omgeving kunnen zij zich verstandelijk en creatief ontplooien.

Basisschool Permeke vormt:

  • verdraagzame,
  • respectvolle,
  • geëngageerde,
  • zelfstandige,
  • sociale,
  • leergierige persoonlijkheden

Ons voornaamste doel is het bereiken van de eindtermen lager onderwijs. Dit wordt jaarlijks in het zesde leerjaar getest door het afnemen van genormeerde toetsen. De leerlingen die bij ons het getuigschrift 'basisonderwijs' behalen hebben de nodige 'bagage' om succesvol te starten in het middelbaar onderwijs.

"In basisschool Permeke begint het allemaal"

Hier maakt u kennis met onze school, ons team, de manier van werken. Surf langs de thema's en geniet van de foto's. Voelt u zich aangesproken door de informatie op onze website? Aarzel niet en neem contact op. Wij laten u graag kennismaken met onze school.

Bel, mail of kom langs.

Graag tot binnenkort op onze school.

Directeur
Nelleke Peeters